Glöm de klassiska statusmötena. Den viktigaste frågan att ställa till ditt team är “Vad får du inte gjort?”

I mitt ehandelsteam har vi ståupp-möten i femton minuter varje morgon. Och trots att vi inte jobbar med utveckling är jag så förtjust i metodiken bakom de agila projektmetoderna att vi kör enligt strukturen för Daily Scrum:

Vad gjorde du igår?

Det är extremt belönande att få saker gjorda, och att få berätta om det för andra. Uppgifter som bara är halvfärdiga ger inte samma kick. Ingen vill heller vara den som måste erkänna inför gruppen att man inte slutfört det man åtagit sig. Jag upplever också att en kort tillbakablick är bra eftersom den synliggör för deltagarna att, och hur, just deras insatser bidrar till gruppens mål.

Vad ska du göra idag?

Precis som i Arga Snickaren är det avgörande för maximal produktivitet att uppskatta vad man tror sig hinna med på en arbetsdag. Att “berätta högt” bidrar till känslan av att ha committat sig till något, att bryta ner uppgifter i mindre delmål (det här ska jag hinna med idag) underlättar att få saker gjorda. Frågan öppnar även upp för dig som teamledare att vägleda i vad som ska prioriteras härnäst.

Vad får du inte gjort?

Att förstå vad en medarbetare behöver för att komma vidare eller varför någon är förhindrad från att slutföra en uppgift är the secret sauce för att nå produktivitet i ett team. Undrar du varför vissa idéer aldrig lämnar ritbordet, varför vissa dokument aldrig blir färdigskrivna eller varför vissa leveranser aldrig blir av?

Ställ frågan “VAD får du inte gjort” i stället för “VARFÖR får du inte detta gjort?”

Det är din, inte dina medarbetares, uppgift att ta reda på orsaker till att ni inte kommer vidare. Kanske är någon annan i teamet bättre lämpad, kanske är uppdraget otydligt formulerat? Kanske finns det komplexa beroenden som kräver delegering till tredje part. Andra flaskhalsar kan vara brist på tid, information eller på motivation.

I bland blir saker inte gjorda för att de faktiskt inte är så kritiska, och då gör du bäst i att skjuta dem på framtiden.

E-Business Team

Vill du läsa mer om mina tips för Get Things Done, kika gärna på något av följande blogginlägg: