Här är 18 tjänster som låter dig skicka stora filer över nätet gratis, som t.ex är för tunga för att mejla som bifogade filer i Outlook.

Sprend - skicka stora filer gratis
Sprend – skicka stora filer gratis
Sprid gärna vidare!
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneBuffer this page