Nelly.com

 • Var 15:e minut skrivs ett blogginlägg om en produkt från Nelly.com
 • Fjärde största FB-sidan i Sverige
 • Fokus är på konvertering. Det är viktigare än logistik och system för ERP.
 • Driv trafik till rätt kostnad. Jobbar med max cost of sale och inte budgettak.
 • Vad är det som gör att Nelly kan växa så fort? Long-tail är det som gör att konkurrenter ramlar bort. Ett beprövat eCommerce-koncept.
 • Attrahera och konvertera kan alla göra. Att sälja EN gång till en kund är ingen konst.
 • Behavioral merchandising = pris och produkt baserat på kundens beteende i realtid.
 • Kontext, relevans och sammanhang är en multidimensionell ekvation av tid, konvertering, pris, session history, sales numbers, trends etc = svår uppgift för människor  – ersätt med algoritmer/datorkraft.
 • Universe of non-actions (det besökaren inte gör) berättar mer för dig om kunden än faktiska actions.
 • Tiden med TV-reklam är förbi. Instagram det nya? Vad är runt hörnet?
 • Trend: Du har köpt en borrmaskin! Nu, hur vill du betala?
Bild av @henke

Takeaway:

 • Är det billigare att satsa på longtail – t.ex hotell i mindre städer? Och inte brottas där konkurrensen är för stor/dyr.
 • Man tappar mer förtroende än man anar när lokal tonalitet, språk, stavning och uttryck inte är äkta.
 • Människor stannar inte i fördefinierade segment.

Clas Ohlson

 • Multikanal-detaljhandel växer 6 ggr snabbare än enkanalshandel.
 • Multikanal-kunder spenderar 4 ggr mer under en livscykel.
 • Kunderna använder fler kanaler. Allt driver sök.
 • Vad gör kunden efter köpet? Feedback på produkten etc.

Takeaway:

Man kan göra undersökning av “RoPo” tillsammans med Google för att kolla hur PPC påverkar offline-konvertering. Genom att jämföra med en snitt-population av butiker  och deras försäljning och jämföra med omsättningen i en annan population av butiker, för vilka man kopplat på sökmarknadsförings- kampanjer.

Scania

 • Jobba lokalt. Business is local.
 • Channel mix is a key to reach audience.
 • Scania omfamnar avvikelser och bygger interna arbetsprocesser på Lean-principen.

Takeaway:

 • Det är en Team effort att finna och skapa historier.
 • Det finns förväntan att man som företag ska kunna leverera i alla kanaler (samtidigt)

Trelleborg

 • Stenhårt fokus på sälj och lönsamhet, det enda som spelar roll. Skippa branding, marketing och communication.
 • Relationsbyggande/socialt sätter scenen. Man gör ett handslag, får tillstånd från kunder att göra marknadsföring.
 • Sociala medier ger en möjlighet för oss att kvalificera oss som något kunden kan överväga, vi avslutar inte affären i sociala medier.

Takeaway:

 • Intern best practice sharing skapar trovärdighet.

Sapient

 • Vad är lojalitet? Vad är det värt?
 • Mät det som är betydelsefullt, inte bara vad som är enkelt att mäta.
 • Många tror att CRM är ett system som man kan köpa. Det är en filosofi.