Den här guiden kan användas både till att slå ihop en s k Gemenskapssida (Community page) och en Plats (Place) med din Officiella Fan Page. 

UPPDATERAT: För Community Pages: Först måste man gå in på sin Community Page och klicka “Report Page” , välja Duplicate Page och sen skriva in vilken sida den är en dubblett av. Obs! Du kan inte byta namn på en sida efter att den fått fler än 100 fans.

 1. Gå till den Sida eller den Place som har flest likes. Detta kommer att vara den sida du behåller.
 2. Sidorna måste ha identiska namn och du måste vara admin för båda sidorna du vill slå ihop.
 3. Om du sammanför en Place och en sida måste de ha samma gatuadress.
 4. Om sammanslagningen godkänns kommer Facebook även att slå ihop antal likes och check-ins för båda sidorna.
 5. Klicka på Redigera sida på knappen i övre högra hörnet.
 6. Från det vänstra sidofältet, välj Resurser.
 7. Klicka på Slå ihop dubblettsidor
 8. Välj den eller de sidor  du vill slå ihop.
 9. Du kan ansöka om att slå ihop upp till fem sidor på en gång, och kan skicka flera förfrågningar efter det om det behövs.
 10. Efter ett par dagar har Facebook kontrollerat informationen och sett till att sidorna verkligen är dubbletter.

Claima en plats

 • Om ditt företag inte har en geografisk plats på Facebook att förknippas med, går du till din butik/kontor med en mobiltelefon och skapar en Plats via Facebookappen. Kom ihåg att döpa den till samma namn som sidan du ska slå ihop med.
 • Om du upptäcker att det redan finns flera Platser för ditt företag, skapat av andra personer som befunnit sig i närheten, kan du anmäla att de är felaktiga eller är dubbletter (se bild)
 • Om du hittar en Place som inte har någon administratör behöver du ta över (“claima”) den först genom att klicka på “Är det här ditt företag”  under sidans profilbild.
Anmäl dubblett av en Facebook-plats