Therese Reuterswärd

din konsult inom ehandel och digital marknadsföring

Framtidsspaning – Sociala Medier för stora företag

Nu sjunker det in

Det är 2011 och varje stort företag (borde) besitta kunskapen, insikten och verktygen. Nu omfamnar man på allvar sociala medier för att förbättra sina produkter, service och sin företagskultur. Sociala medier blir en naturlig beståndsdel i beslutsprocessen.

Mobilerna följer oss överallt

Vi kommer fortsätta att se ökande andel besökare och användare från mobila enheter, iPads och smartphones. Under nästa år kommer stora företag att bygga om sina webapplikationer, sök, hemsidor och betalsystem för att kunna tillfredsställa de kunder som interagerar med innehållet till fots och inte har tillgång till en dator.

Alla blir PR-personer

Under 2011 kommer de smarta företagen att ge kundtjänst, HR, marknad, sälj och produktutveckling tillgång och utbildning i Facebook, Twitter och sociala forum utöver sina standardverktyg. I samband med att de uppmuntras att engagera sig med målgruppen i sociala medier inrättar man molnbaserade tjänster för att underlätta för  kunskapsspridning och arbetsflöden. Alla på företaget får medieträning på liknande sätt som man idag utbildar sina PR-ansvariga.

Social CRM

Varje enskild interaktion med en användare eller kund kommer att tas tillvara i syfte att förstärka och fördjupa relationen till målgruppen. Oavsett kanal. Touchpoints i sociala medier kommer att registreras med information om vad som sades, av vem (alias, avatar) när, hur och i vilken kontext.  Företag kommer framöver att arbeta hårt för att standardisera och integrera klassiska befintliga CRM-system med de sociala nätverken. Även internt sprids uppfattningen om att man bör införa single sign on (eller OpenID) mot alla sina program, communities och sajter.

Känsla och tongång

Både i SocialCRM och i arbetet med omvärldsbevakning blir det allt mer betydelsefullt att utröna avsändarens attityd, känsla och humör. Företag kommer att ställa högre krav på sina leverantörer av social media monitoring att deras tjänster har inslag av NLP så att man kan känna igen humörskillnader och tongångar och anpassa sin kommunikation därefter.

Fly Facebook

Inom loppet av ett par år har längtan efter det privata, äkta och skyddade som Facebook en gång stod för resulterat i att vi bryter oss loss i nischade, personliga sociala nätverk.  Skyddat från Facebook och Google formas dessa ”gated communities” kring ett visst ämne och alla dess medlemmar är bundna till samma överenskommelse kring  integritet, avskildhet och säkerhet.  Stora företag kommer återigen att fundera på huruvida de ska stå till förfogande med dessa plattformar, för att kunna ”äga” diskussionen om sitt varumärke och dialogen med sin målgrupp.

Jurassic Park stänger ner

De företag som vill behålla talanger från generation Y (s k Millennials) har inget annat val för att locka oss att stanna än att infria löftena om molnbaserad lagring, social media och mejl i mobilen. Annars kommer vi som har fått smak på att arbeta i molnet att hitta andra sätt eller andra arbetsgivare. Vi gör det för att vi vill göra ett bättre och mer effektivt jobb.

QR Codes

De stora företagen kommer under 2011 att börja sätta s k QR Codes på produkter, annonser och butiksmaterial. Med en unik nummerkod klistrad på en produkt kan köparen läsa in etiketten direkt via mobilen för att starta en produktdemonstration eller för att läsa recensioner.

Location Based Services

Med hjälp av geobaserade mobilappar börjar företag analysera sina kunders köpbeteenden. Hur ofta de kommer in, vilka konkurrenter besöker de? Vad händer efter ankomsten, och vart går de efter att ha checkat in hos oss? Vi kommer också att få se smartare ROI-modeller för hur man värder mobila incheckningar i korrelation till riktiga fysiska transaktioner.

Vilken ska bli den 10:de framtidsspaningen? Droppa ditt bidrag i kommentarsfältet så lägger jag till det bästa förslaget i min lista!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Tillbaka till toppen