Att Apple Store stängs ner med en We’ll be back– skylt har historiskt alltid inneburit att en ny produkt adderas till sortimentet. Vissa amerikanare tror att det bara är stödet för ny operatör till iPhone5 (T-mobile) som ska uppdateras. Men varför skulle då svenska Apple Store också ligga nere? Vad tror du? Vad släpper Apple för något idag? #wp