I slutet av webbdagarna fick Sara, Peter och jag sammanfatta våra intryck. Jag uttryckte mig i form av ett ”manifest” (inspirerad av killarna från Holstee)

TrulyTherese manifesto – mitt bidrag från Expertpanelen

Alla beslutsfattare måste gå på Webbdagarna 2013

Sluta producera QR-koder

Utbilda alla chefer i coachande ledarskap, lär dem att leda en entreprenöriell själ

Man kan inte göra allt. Bestäm vad som är Good Enough för dig

Foto: @deeped (Niclas Strandh)

Glöm inte att fylla i utvärderingen av eventet, som Magnus Höij skickade ut igår! Så kan du ge din feedback. Var det tidernas bästa Webbdagarna?

Sprid gärna vidare!
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneBuffer this page