Sedan den 13 juni 2014 gäller skärpta regler för alla företag som inom EU säljer varor, tjänster eller digitala produkter på nätet. The Directive on Consumer Rights är ett EU-direktiv som sätter regler för vilken information som måste lämnas till konsumenten före, under och efter en transaktion. I Sverige finns de nya bestämmelserna upptagna i lagen om distansavtal.

Detta ska framgå innan köp

  • Kontaktuppgifter: På alla e-handelssajter måste det framgå tydligt vem det är man ingår avtal med. Detta ska finnas: Företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer, telefaxnummer (!) samt adress och e-postadress. Ett sätt är att placera informationen i footern, ett annat att samla under ”kontakta-oss”.
  • Betalsätt: Senast i början av beställningsprocessen måste besökaren informeras om vilka betalningssätt som godtas. De flesta sajter gör detta väldigt snyggt antingen längst ner på alla sidor eller på sidan med översikt över varukorgen.
  • Leveranstid: I nära anslutning till produkten måste det framgå om den finns i lager och när den kommer att kunna levereras. Ett bra exempel är tre.se där leveranstiden för en iPhone skrivs ut redan på produktsidan, och uppdateras beroende på vilket utförande man väljer.
Ett praktexempel på både företagsuppgifter och tillgängliga betalsätt hos Bemz.com
Både företagsuppgifter och betalsätt i footern hos Bemz.com

Detta måste framgå extra tydligt

Detaljerade försäljningsvillkor, garantier, ångerrätt, returer, reklamation o.sv får placeras på undersidor – men det finns information som måste framgå särskilt tydligt i betalflödet.

  • Beskrivning av produkten du säljer och egenskaperna hos föremålet, varan eller tjänsten.
  • Varans eller tjänstens pris inklusive alla skatter, moms och avgifter.
  • Alla kostnader som tillkommer för leverans, porto, handläggning eller administration.
  • Kostnad per faktureringsperiod och månad, om det gäller en prenumeration. Det måste också preciseras om avtalet gäller tills vidare eller förnyas automatiskt samt när kunden tidigast kan säga upp det.

Inga oönskade produkter i varukorgen

Nu kommer äntligen lagstiftning för att förhindra dolda avgifter och oönskade produkter i varukorgen. Du har säkert varit med om att oväntade kostnader tillkommer utan ditt samtycke, till exempel reseförsäkringar, presentinslagning eller hyrbil.

Enligt 2014 års EU-direktiv kommer inga kunder att behöva betala för varor som e-handelsplatsen automatiskt adderar till varukorgen.

itemadded
Här läggs ett iPad-fodral till i varukorgen automatiskt.

Knapp för att slutföra köp

  • Knappar för att slutföra köp måste ha en specifik formulering, t.ex. ”Slutför detta köp med skyldighet att betala.”
  • Det räcker inte med en knapp i slutet av betalflödet i stil med ”Bekräfta”, ”Köp” eller ”Slutför”.
  • Om inte konsumenten uttryckligen godkänner den betalningsskyldighet som är förenad med transaktionen, är avtalet inte bindande.

Trygg E-Handel rekommenderar att placera följande text nedanför köp-knappen eller i nära anslutning till den. Betalningsskyldigheten måste framgå omedelbart innan konsumenten gör beställningen

Genom att trycka på ”köp” godkänner du Företagets köpvillkor

Betalningsskyldighet i klartext i Klarna Checkouts betalmodul
Betalningsskyldighet i klartext i Klarna Checkouts betalmodul

Ordning på orderbekräftelsen

När ett distansavtal har ingåtts ska kunden (inom rimlig tid) få en orderbekräftelse i varaktig form som måste innehålla all information om produkten, totalkostnad, tidpunkt för leverans, ångerrätt, kontaktuppgifter, betalningsvillkor plus en ångerblankett och en ångeranvisning. För föredömliga exempel, hämta inspiration från Stormberg.se eller ClasOhlson.se

Orderbekräftelse_-_therese_reutersward_gmail_com_-_Gmail

Vill du lära dig mer om hur man designar för UX inom ramen för den nya EU-lagstiftningen så rekommenderar jag  boken The Web Designer’s Guide to the Consumer Rights Directive.  Du kan också hitta mer information i mitt blogginlägg om de viktigaste förändringarna i lagen om distansavtal.