I maj 2014 var jag nytillsatt som E-Business Manager för att etablera Nespressos e-handelsorganisation i Norden. Förväntningarna från HQ och från landscheferna var höga. Efter tio dagar på jobbet skulle jag hålla i lanseringen av en ny e-handelsplattform i samtliga länder. Jag var minst sagt under hög press för att tillgodose allas önskemål.

De första veckorna präglades av brandsläckning utan förbestämd agenda. Tiden upptogs av att svara på spontanförfrågningar och av att fixa icke-kritiska fel på sajterna. Jag insåg att vi aldrig skulle ha tid att lösa de stora knutarna, de strategiska, viktiga aktiviteterna som kunde öka försäljningen på lång sikt.

Effektiv prioritering och planering

En dag tog jag med teamet på en workshop på ett närliggande hotell. Var vi överens om vad syftet var med vår nyblivna enhet? Tillsammans definierade vi hur varje individ skulle kunna bidra till att nå målen. Vi diskuterade hur vi skulle prioritera smartare och tog hjälp av metoder från ”7 Habits Of Highly Effective People” och från Scrum, en metod som är vanlig bland utvecklare och webbprojektledare.

När vi kom tillbaka på kontoret skapade jag en backlog i excel och köpte mjukvara för överblick av vad som skulle göras, vad som pågick och vad som var slutfört. Vi reviderade vår mötesstruktur och lade tid på att utvärdera oss själva med hjälp av ”feedback loops”. I slutet av varje sprint (som först var två veckor lång, sedan fyra) fick var och en skryta med vad de hade levererat och återkoppla om varför de inte hunnit det de föresatt sig. En avgörande funktion blev den gatekeeper som jag utsåg att sålla i det oavbrutna inflödet av förfrågningar från den övriga organisationen.

Nöjdheten och produktiviteten ökade

Med denna strukturerade planering kunde jag nu vara 100% transparent gentemot min chef, mot ledningen och mot marknaderna. Metoden bidrog dessutom till att varje anställd fick mer synlighet för sina insatser och ett välkommet erkännande från resten av organisationen.
Under mitt första år dubblerades produktiviteten i teamet, och avdelningen gick från 55% till 89% i vår ”Organisational satisfaction survey”.

img_7845

Utbilda din chef

För att en digital verksamhet ska vara lönsam måste man tillvarata alla avdelningars intressen och ofta med kort varsel. Det kan krocka med strukturer och förutsägbarheten i stora och komplexa företag. Mitt tips till den som står inför liknande uppgift är att coacha och utbilda sin chef. Vad innebär det att kostnaderna för söktrafik bestäms på en daglig auktion mellan konkurrenterna och vad kan hända om ett budskap slår fel i sociala medier? Ge chefen en inblick i de digitala arbetsprocesserna så att hen förstår vad som går att åstadkomma på lång och kort sikt. Vad är en release cycle, vad är en sprint, vad är en content freeze? Satsa också på att rekrytera medarbetare som trivs när förutsättningar ändras, och som befinner sig i ett konstant utbildnings-läge.

Att jobba med digitala kanaler är av naturen oplanerat och kaotiskt. Men nu är vi bättre utrustade att kritiskt analysera vad vi borde göra härnäst. Även när arbetsbördan blir övermäktig lyckas vi behålla en hög motivation och lägre känsla av stress. 

Sprid gärna vidare!
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneBuffer this page
 • Acai Berry – How Come Acai Berry Supplement Therapeutic For You?
  Is make use of this certified choosing? There are many copycat companies given that are creating products that are low in quality along with use one of the most beneficial associated with extracting the juice around the berries.

  Most market . are focused on their bodies know when thinking about the health benefits of acai berry products.
  To remain used for hundreds of years in The philipines by ancient medicine adult males.
  The people in the U .
  s . just started using Acai in finally couple of years, as several endorsements from celebrities.

  Acai fruit drink is similar to acai fruit juice except supply less in the fruit.
  It will likely generally be the product features more filtered water content than juice, and would’ve added ingredients like sugar or corn syrup.

  Acai Capsules are a concentrated capsule or pill that typically packed significant vitamins nutrients together with the acai berry itself.
  Quantity of the additional nutrients include Phosphorus, Calcium, Potassium and valuable body fat including Omega 6 and Omega 9.
  Acai capsules are very easy efficient into an authentic daily scheduled.
  For these reasons keep are many pregnant women way relying on Acai within a an acai weight loss program.

  The Amazonian fruit can be a strong defense again health issues that nearly all us suffer from and that’s the why its popularity has risen so ultra fast.
  Such issue with inflammation, heart disease and auto immune disorders are helped by the actual pure juice on an every day basis.
  It is also full of vitamin E among other vitamins that aid on look and feel on the epidermis.

  Having more energy can make a powerful impact with a way reside your daily.
  When you feel sluggish and exhausted at the end belonging to the day, the final thing unwanted weight to do is hit the gym or go through a grueling workout routine.
  You need energy to shed fat – there is no way around it.
  An acai berry supplement is certainly a jolt to power level – and a safe one exceedingly.
  You won’t in order to put lets start work on the jitters that other weight loss supplements cause that make you feel appreciate your heart is about to explode.

  ORAC (oxygen Radical Absorbance Capacity) score of acai berry is 167.
  It efficacy in regards to anti oxidants can be gauged in the fact that blue berry’s ORAC score is 32 and which Apple is 14.

  If purchasing the luxury of exercising all day, every day, you can focus on what’s happening inside yourself to help you get the results you fancy.
  The best place to start is increase your metabolism as much as possible.
  The business of metabolism burns away fat you have in the actual body.
  When you have a sluggish metabolism, body fat that one’s body takes in is usually saved and builds up, providing you the kilos that you’ll rather donrrrt you have. [url=http://blogske.top/flexin500/]http://blogske.top/flexin500/[/url]

 • Bra poäng! Vi har testat båda varianterna. Rutinuppgifter, möten, rapportering etc var med som ”stories” det första halvåret. Utmaningen blev att de utgjorde 80% av uppgifterna på tavlan och var dessutom återkommande varje gång. Det tog onödig tid att planera och sätta upp dem och det blev ointressant att följa deras status. Alla visste ju att det var tvunget att göras. Fördelen var att det blev synligt hur mkt tid BAU upptog från varje teammedlem. Så småningom avlägsnade vi allt sånt vilket möjliggjorde en vettig presentation av gruppens ”burndown”. Vi jobbade med tiden smartare och mer effektivt med våra dagliga göromål och kunde rymma fler stories och projekt i varje sprint.

 • Fredrik Jansson

  Therese, hur passar ni in BAU (Business as usual) i denna process? det känns som det är ”enklare” när det är projekt eller tidsbestämda saker och inte mer day to day jobbet? anger man även BAU saker i det man tänker göra i kommande sprint? Intressant post!